• اشتراک
دوقلوی شنا برای یادگیری نحوه صحیح پای کرال و نحوه صحیح پا دوچرخه
دوقلوی شنا مورد استفاده در ورزش شنا بوده و برای بالا نگه داشتن بدن ورزشکار و شناگر در ناحیه سر و پا مورد استفاده قرار می گیرد.اگر تمایل به حرکات نیم تنه بالا و دست ها دارید با استفاده از دوقلوی شنا کمکی می توانید به بهترین شکل تمرین و تقویت روی ماهیچه های بازو، شانه و کتف داشته باشید.
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.