• اشتراک
برای تبلیغات شرکت و خدمات و جذب مشتری هدفمند و اعلام اطلاعات خود در محله و شهر خود از پیک تبلیغاتی محله استفاده کنیم
تعرفه های پیک تبلیغاتی محله: چاپ تبلیغات نیم صفحه   قیمت :265000 هزار تومان چاپ تبلیغات تمام صفحه  قیمت :500000 هزار تومان چاپ تبلیغات دو صفحه رو به روی هم  قیمت:910000 هزار تومان چاپ تبلیغات روی جلد قیمت:1680000 هزار تومان چاپ تبلیغات پشت جلد قیمت:1350000 تومان
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.