• اشتراک
DVD دارای راهنمای نصب و فعال سازی
ویژگی های محصول
قدرتمندترین نرم افزار تحلیل آماری قابل استفاده در علوم اجتماعی به صورت گسترده، مورد استفاده شرکت های نقشه برداری، دولتی، پژوهشگران آموزشی و ...، قابلیت مدیریت داده ها و مستند سازی داده ها، امکان آمار توصیفی، جدول بندی شطرنجی، بسامد، توصیفات، کاوش، آمار دو متغیری، میانه ها، آزمون تی، تحلیل پراکنش ها، همبستگی، سازگاری با ویندوزهای 32 و 64 بیتی، پیش بینی برآمدهای عددی: برگشت خطی، دارای راهنمای آموزشی نصب و فعالسازی برای تمامی برنامه ها، پیش بینی برای تشخیص گروه ها: تحلیل عاملی، تحلیل خوشه ای، جدا کننده و ....
در تحلیل داده ها با استفاده از اس پی اس اس، سه مرحله اساسی وجود دارد. نخست باید داده های خام را وارد کنید و آن ها را در یک پرونده ذخیره نمایید. دوم باید تحلیل مورد نیاز را برگزینید و آن را مشخص کنید و سوم برونداد را وارسی کنید.

 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.