• اشتراک
آموزش پیشرفته کرل دراو به همراه نرم افزار COREL DRAW X7 سازگار با تمام نسخه های ویندوز ارائه نمونه های کاربردی در مدت آموزش
آموزش پیشرفته کرل دراو
به همراه نرم افزار COREL DRAW X7
سازگار با تمام نسخه های ویندوز
ارائه نمونه های کاربردی در مدت آموزش
آنچه در این مجموعه آموزشی خواهید آموخت:
فصل اول : ابزار های ترسیم 

کار با Free hand  و Poly line
-  رسم شکل با Free hand 
-  رسم شکل با  Polyline 
و...
فصل دوم : کار با متن 
آشنایی با انواع متن 
-  آشنایی با Artistic text
-  آشنایی با Paragraph text 
-  کار با Artistic text
و...
فصل سوم : کار با جدول 
وارد کردن جدول 
-  آشنایی با ابزار Table 
-  ایجاد کردن جدول 
-  وارد کردن متن در جدول 
-  کنترل ابعاد جدول 
-  انتخاب قسمتهای یک جدول 
-  استفاده از کلید tab در جدول 
کنترل ظاهر جدول 
و...
 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.