• اشتراک
آموزش به شیوه مولتی مدیا به همراه پروژه های آموزش داده شده به همراه Database های آموزشی
آموزش به شیوه مولتی مدیا
به همراه پروژه های آموزش داده شده
به همراه Database های آموزشی
SQL Server 2014 32&64 Bit
مطالبی که در این مجموعه خواهید آموخت:
آشنایی با سیستم مدیریت پایگاه داده رابطه ای (RDRMS)
آشنایی با SQL Server Management Studio
ایجاد و تغییر جداول
آشنایی با قیود
تعیین رابطه دیاگرام و شاخصها
و...
18 ساعت آموزش
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.