• اشتراک
نرم افزار شبیه ساز سیستم های الکترومغناطس، آنتن ها و قطعات موجبری آموزش با انجام پروژه های عملی و اجرایی آموزش به شیوه مولتی مدیا، به صورت فیلم آموزشی
نرم افزار شبیه ساز سیستم های الکترومغناطس، آنتن ها و قطعات موجبری
آموزش با انجام پروژه های عملی و اجرایی
 آموزش به شیوه مولتی مدیا، به صورت فیلم آموزشی
به همراه نرم افزار HFSS 32/64 Bit

 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.