• اشتراک
قیمت بیلبورد 10 میلیون تومان ماهانه موقیعت بیلبورد:رشت-چهار راه گلسار -جنب مخابرات سایز:4*6 هزینه چاپ و نصب هر متر مربع 17000 تومان بوده که بصورت جداگانه محاسبه میشود.
بیلبورد ها بعلت نصب در خیابانها میادین و مراکز پر رفت و آمد و در انظارعمومی بودن یکی از بهترین روشهای تبلیغات محیطی محسوب میشوند .این بیلبورد برحسب قرار گرفتن در هر منطقه دارای قیمهای متفاوت میباشند و رنج و قیمت میانگین آن همان 10 میلیون  تومان ماهانه  است.

قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.