• اشتراک
قیمت هرتماس 2000 تومان است -حد اقل سفارش 1000 تماس
بازاریابی تلفنی بعلت ارتباط مستقیم با مشتری از اهمیت بسزایی  برخوردار است. در دنیای تجارت و بازاریابی مدرن امروز  برای این نوع بازاریابی  شرکتهای بزرگ اهمیت خاصی قائل بوده و  سرمایه گذاری بیشتری برای آن انجام میدهند.


 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.