• اشتراک
دکتر اسلامی پرورش نوجوان
شهرام اسلامی مدرس تربیت تخصصی کودک
این مجموعه به ما می آموزد:
از چه سنی برای فرزندم موبایل تهیه کنم
با فرزند بیش فعال چه کنیم
نه گفتن را نیز به آنها بیاموزید
از چه سنی برای فرزندم کامپیوتر تهیه کنم
و..
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.