• اشتراک
هزینه لیزر روی هر عدد 500 تومان حد اقل سفارش 100 عدد- قیمت 6600 تومان
ساعتهای  تبلیغاتی به علت استفاده عمومی  در ادارات سازمانها و شرکتهای مهم و پر رفت و آمد از بهترین گزینه های تبلیغاتی محسوب میشوند که باید بدان توجه ویژه ای شود.چرا که در جذب مشتری تاثیر بسزایی دارند.

قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.