• اشتراک
جنس رادیوم (ماندگاری بیش از تیتانیوم)، براق، مشابه خود عکس
\" شامل : گوشواره ، گردنبند شرح مختصر:
25 گرم وزن:
free size سایز:
رادیوم جنس:
مخصوص خانم ها نوع:
\"
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.