• اشتراک
نوشته : جان لنگ-والتر مولسکی، ناشر : ارم شیراز، ترجمه : شیوا زارع-ریحانه شیرزادی-آرش ریاحی فرد-علی فضل اللهی؛ نظریه عملی معماری و علوم رفتاری بررسی مفهوم عملکرد گرایی در تفکرات معماری

کتاب مروری بر عملکرد گرایی
نظریه عملی معماری و علوم رفتاری

 نوشته : جان لنگ-والتر مولسکی
 ناشر : ارم شیراز
 ترجمه : شیوا زارع-ریحانه شیرزادی-آرش ریاحی فرد-علی فضل اللهی
 شابک : 978-600-6900-66-7
 تعداد صفحات : 320
 شمارگان چاپ : 1500
 نوبت چاپ : اول -  1393
 لیتوگرافی : -

 قیمت پشت جلد : 28000 تومان

 درباره کتاب :
سلسله ای از دیدگاه های اخیر نسبت به معماری در تحریر فلسفه های طراحی هایمان مورد غفلت واقع شده اند.این کتاب درباره ی مدل «عملکرد» و مفهوم «ساختمان عملکردی» که از مدرنیست های قرن بیستم به ارث رسیده است بحث می کند که در این حوزه محدود شده و از درک کامل اهداف بکار رفته  در محی ساخته شده کاسته است. این دیدگاه به سادگی پشتوانه ای برای میزان عملکردهایی که ساختمان ها ارائه داده اند نیست و هم چنین از نقطه نظر یک تصور کلی این پدیده کاملا روشن بوده که مفاهیم نظری معماری معاصر به این موضوع وابسته نیست.
بر اساس تئوری «آبراهام ماسلاو» در مورد انگیزه های بشری و پیرو آن مقاله ی مشهور «جان لنگ» در مورد آفرینش نظریه ی معماری : نقش علوم رفتاری در راحی محیط ، در اینجا  «لنگ» و «ماسلاو» مدل جدیدی از عملکرد گرایی که پاسخگوی تعداد زیادی از دیدگاه های ناشایست و بی کفایت است را از ریق روش های جدید تفکر درباره ی عملکرد گرایی و طراحی شهری ، پیشنهاد می دهند . این مدل به وفور شرح داده شده است ، این کتاب مدل را مطرح کرده و سپس به بحث درباره ی جزئیات هر عملکرد ساختمانی و محیط شهری پرداخته است.
در کتاب « مروری بر عملکرد گرایی » جان لنگ و والتر مولسکی انتقاد از عملکرد گرایی را گسترش داده و یک چارچوب نظری برای سازمان دهی سلسله اهداف جامع برای مردم در محیط ساخته شده به وجود آورده اند. این کتاب نیاز بلند مدت به تلفیق تحقیق بر محیط و مردم در رابه با استفاده معماران و طراحان شهری را برآورده کرده است . (علی مدنی پور ، دانشگاه نیوکاسل، انگلستان )
برای مدت طولانی «عملکرد» در معماری یک لغت «چهار بخشی» بوده است. خوشبختانه جان لنگ و والتر مولسکی برای نخستین بار مفاهیم را به اعتبار و شهرت رسانده و ارزش دقیق آن را تعریف و تصریح مجدد کرده اند و در کل یک نظریه خوب عملکرد گرایی را به طور خردمندانه ای ارائه داده اند . هم در حوز ی بین المللی و هم در حوزه ی میان رشته ای ، کتااب مروری بر عملکرد گرایی هر چه بیشر توسط معماران،طراحان شهری و مشتری هایشان خوانده شود ، بهتر است. ( فرانک کارن آ ، دانشکده فن آوری نیوجرسی، آمریکا )
 فهرست مطالب :

درباره ی نویسنده
پیش گفتار
تقدیر و تشکر
مقدمه مترجمان

بخش  1 - مقدمه : نظریه معماری و نظری ی عملکردی
هدف فصل اول : پیشینه نظریه ی معماری و معماری عملی امروز
1. پیشینه : معماری عملی و نظریه ی  معماری امروزی
پیشینه ی عقلانی
مکاتب فکری مدرنیست های اولیه
اولین نسل عقل گرایان
نسل دوم عقل گرایان
تجربه گرایان
معماری مدرنیسم کاربردی یا یکپارچه
منتقدان
طرح ها
مدل ها ی مردمی و مردم مدل
ارتباط محیط فردی
پاسخ : موارد عملی کنونی
معماری نئو مدرنیست
معماره ای سازه ای و مهارت مهندسی
مفهوم انتزاعی معماری
پست مدرنیسیم
وفور معماری پست مدرن
ساختار شکنی
معماری نئو ترادیشنال و معماری احیا گرایی  مذهبی
معماری اکولوژیکی (معماری بومی شناسی)
ماهیت عملکرد و ماهیت نظریه

2. چارچوبی برای نظریه ی معماری
شناخت تفاوت ها
ازمان دهی اساس و پایه دانش ما
نظریه ی عملکردی و تحقیق علوم رفتاری


بخش 2 -  ایجاد نظریه عملکرد گرایی
3. مفاهیم عملکردی در معماری
مدل سازی عملکرد گرایی

4. معماری تجربی : پایه و اساسی برای نظریه ی عملکرد گرایی
شناخت و درک محیطی
شناخت و تأثیر
نظریه تعادل و ثبات شناخت
انگیزه
نحوه ی توجه
رفتارهای وابسته به مکان
ساختمان ها به عنوان نماد اشیا، فضا و محیط
انگیزه ها و نیازهای بشری
نیازهای زیبا شناختی و شناخت
مفهوم صلاحیت
مفهوم هزینه ها و جوایز
میزان خوگیری و ارزیابی طرح ها
عوامل فرهنگی در تجربیات محیطی
نظریه ی معماری و تجربیات محیی

5. عملکرد گرایی جدید و ه روز شده
عملکردهای اصلی فرم های ساخته شده
عملکرد سرپناه
نقش و کارکرد امنیت و آرامش
عملکرد هویت و وابستگی
عملکردهای خود اتکا
عملکردهای پیشرفته فرم های ساخته شده
عملکردهای شاختی
عملکردهای زیباشناختی
عملکردهای خودکفایی و خود برتر بینی
تنوع فرهنگی و موقعیتی
نوشتاری بر فرهنگ ماشین آلات
عملکرد ساختمان ها بر اساس متن
عمکرد فرم های ساخته شده برای معماران
عملکرد فرم های ساخته شده برای حامیان مالی و توسعه دهندگان املاک
نظریه ی عملکردی و نظریه ی معماری
نوشته ای بر عملکرد ساختاری ساختمان ها

بخش - عملکردهای محیط ساخته شده  : نظری و عملی
عملکردهای اساسی
عملکردهای پیشرفته

6. سازاری فعالیت ها : معماری و شرایط رفتاری
سیستم های فعالیت به عنوان اساس رفتاری برای طراحی معماری
برنامه های طراحی یا دستور العمل های اداری برای طراحی
شیوه ی شرایط رفتاری برای طراحی برنامه
موضواتی در مورد طراحی سیستم های فعالیت
طراحی سازمانی و الگوهای فعالیت
سیستم های فعالیت متناقض و بشری
تفکیک و ادغام فعالیت ها
الگوهای محدوده بی سخمان ها
طراحی داخلی
مراح چرخه ی زندگی ، تفکیک و ادغام فعالیت ها
 تغییر پذیری فرهنگی
فرهنگ و شکل خانه
طرح های ساختمانی و فرهنگ های سازمانی
فرهنگ و جغرافیای اتاق     
فرهنگ و طراحی فضای میان دو دیوار یا ساختمان
تغییر پذیری فرهنگی ، جهانی سازی و الگوهای فعالیت
میزان تناسب بین الگوهای رفتار و الگوهای محیط
علم ارگونومیک و علم مردم سنجی
فعالیت ها و سطح روشنایی
طراحی بدون مانع
راحتی شرایط رفتاری
سیستم های فعالیت و عملکردهای توسعه
الگوهای فعالیت و نظریه ی معماری
نظریه معماری و فیزیولوژی انسانی
هندسه ی فرم های ساخته شده، ساختار و سیستم های فعالیت
نتیجه گیری

7. محیط های سالم و سرپناه
نیازهای فیزیولوژیکی انسان و عملکردهای ساختمان
بقا و سلامت ساختاری
طراحی محیط های سالم
عملکردهای راحتی و آسایش
آب و هوا، رپناه و آسایش
آسایش و راحتی متابولیک
آسایش و راحتی بویایی
طراحی برای نظریه ی معماری و سرپناه
تکنولوژی سازه ای و سرپناه
نظریه های در حال ظهور و آسایش

8. امنیت و سلامت فیزیکی و روانی
امنیت فیزیولوژیکی
سیستم های سازه ای و ساختمانی
سیستم های جابجایی
خروجی ساختمان ها
تفکیک برخورد سیستم های حرکتی (عبور و مرور)
خیابان های ایمن
جنگ، تروریسم و جنایت
جرم و محیط ساخته شده : ماهیت فضای قابل  دفاع
امنیت روانی
تعیین موقعیت در فضا
سطح صلاحیت و مسیریابی
حریم خصوصی، فضای شخصی و کنترل قلمرویی
فضای شخصی ، نظریه پروکسمیک (Proxemic) و جغرافیای اتاق
تعرض به حریم شخصی
اصول طراحی و اشکال هندسی مقدس
طراحی و بافت اصیل و مرسوم
کاربردهای امنیتی و نظریه ی معماری

9. معماری، امنیت مالی و سود
هزینه های رمایه گذاری ، عملیاتی و نگهداری
سرمایه گذاران اصلی و رویکردهایشان
مالکان
بساز و بفروش های املاک
اسپانسرها (حمایت کنندگان)
معماران
سود عمومی
منابع مالی و نظریه ی معماری

10. هویت و اجتماع
جوامع از نظر جامعه شناسی و روانشناسی
سازمان های عمومی و رسمی
جوامع فضایی و غیر فضایی
ماهیت فیزیکی جوامع
عملکردهای محیط ساخته شده در حفظ و ایجاد اجتماع
اجتماع و طراحی شهری
همسایگی های واقعی و حقیقی
کیفیت های زیبایی شناختی و هویت گروهی
پیوستگی و اتحاد زیبا شناختی، هویت و طراحی محیط
طراحی شهری و قومیت در کشورهای چند فرهنگی
فرم و هویت ساختمان ها
هنر عمومی و هویت جامعه
زیبا شناختی نمادین و تنوع فرهنگی
تخریب هویت
هویت و نظریه ی معماری
اظهار نظر در مورد راحی حس مکان
نتیجه گیری

11. هویت ، فرد گرایی و منحصر به فرد بودن
مخاطبان، معماران و توضیحات فردی
معماران و هویت فردی آنها
معماران قومی و مردمی
نتیجه گیری

12. ساختمان ها به عنوان علائم و نشانه ها
محیط ساخته شده با توجه به نکات مهم
قدر و منزلت راحی شهری
کیفیت خیابان ها
ساختمان ها
ساختمان های ویژه و معماری خاص آنها
درها و پنجره ها
مناظر
سوح و شرایط نگهداری
فرضیه ی پنجره های شکسته
مشارکت و حس عزت نفس
نکته ای بر معماری گسسته
معماران،معماری و شرایط حرفه ای
فرهنگ مقابله با معماری

13. شناخت عملکرد معماری : محیط به عنوان منبع یادگیری
یادگیری رسمی و غیر رسمی
دنیای ساخته شده به عنوان محیط یادگیری
نوجوانان
محیط های آموزشی و راحی شهری
فرصت هایی برای بیان
عملکردهای شناختی و نظریه ی معماری
نتیجه گیری

14. زیبا شناختی تجربی و زیبا شناختی عقلانی
نظزیه ی زیبا شناختی
نظریه ی عملکردی و زیبا شناختی تجربی
زیبا شناختی حسی
زیبا شناختی رسمی
زیبا شناختی نمادین
نظریه ی عملکردی و زیبا شناختی عقلانی
زیبا شناختی عقلانی و روایت های معماران
زیبا شناختی عقلانی و تئوری معماران
اتاقک ها و سطوح صاف تزیین شده
قراردادها و اصطلاحات انتزاعی در معماری
ابداعات تکنولوژیکی و زیبا شناختی عقلانی
پیوستگی سازه ای و زیبا شناختی عقلانی
نگرش تغییر پذیری  و زیبا شناختی بافت ساختمان ها
تفاوت های فرهنگی
ساختمان ها به عنوان آثار هنری


بخش 4 -  تأثیرات بیرونی  : ساختمان ها در بافت
15. عملکرد جدید به عنوان شکل دهنده ی محیط آن
تأثیر اقتصادی کاتالیست ساختمان های جدید بر محیط اطرافشان
نوسازی محله های قدیمی یا فقیر نشین
تأثیرات اجتماعی
ایجاد ترافیک
آلودگی صوتی
تجهیزات زیان آور
نمادهای صلب
داشتن چشم انداز
تأثیرات ساختمان ها روی محیط زیست  
ساختمان ها و خرد اقلیم ها
سایه افکنی
انعکاس ساختمان های مجاور
تأثیرات ایمنی
خطر آتش سوزی
طراحی های نامناسب ساختاری و ساختمانی
علکردی جدید در ایجاد حس مکان
نظریه ی معماری و پیامدهای خارجی
نظریه ی معماری و حس مکان
محی زیست
تناسب ساختمان ها با بستر آنها - معماری ارگانیک (Organic architecture)
ساختمان های پایدار

بخش 5 - نتیجه گیری
16. نظریه ی معماری ، نظریه ی عملکردی و متدولوژی طراحی
نظریه ی عملکردی و متدولوژی طراحی و عملکرد حرفه ای
نظریه ی عملکردی و متدولوژی طراحی
نقش نظریه ی عملکردی در عملکرد معماری
نتیجه گیری

 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.