• اشتراک
نرم افزار ترجمه متن انگلیسی به جمله های فارسی
نرم افزار ترجمه متن انگلیسی به جمله های فارسی
همراه با واژه شناس (فارسی__انگلیسی)
بسته نرم افزار عمومی، نگارش 3
قابلیت اجرا در ویندوز اکس پی، ویستا و 7 (32 بیتی و 64 بیتی)
سازگاری کامل با یونیکد فارسی و انتقال خروجی به دیگر نرم افزارها
امکان اضافه کردن واژگان جدید به بانک مترجم توسط کاربر
و...
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.