• کد محصول: 3-0459
  • (3)
  • قیمت : 43,000 تومان
  • اشتراک
این سرویس شش نفره شامل موارد زیر می باشد:- بشقاب- کاسه- لیوان- قاشق- چنگال- دو عدد نمکدان- میوه خوری
خرید ظروف 46 پارچه مسافرتیسرویس کامل 46 پارچه شش نفرهمخصوص سفر و پیک نیکآیا شده قصد رفتن به پیک نیک داشته و نگران جا گذاشتن چیزی باشید؟؟ما برای شما محصولی آماده کرده ایم که این نگرانی را بر طرف خواهد نموداین سرویس شش نفره شامل موارد زیر می باشد:- بشقاب- کاسه- لیوان- قاشق- چنگال- دو عدد نمکدان- میوه خوری- سوپ خوری- سینی مخصوصبه دلیل طراحی مناسب محصول فضای بسیار کمی را اشغال می کند.همه و همه در یک بسته بندی کوچک شبیه یه عکـس زیرداشتن این محصول برای تمام افرادی که به تفریح اهمیت می دهند ضروری است
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.