• کد محصول: 3-0488
  • (2)
  • قیمت : 14,250 تومان
  • اشتراک
این توپ ها به عنوان نرم کننده و خشک کننده در ماشین لباسشوئی هم زمان با شستن به کار میروند و زمان خشک
توپ های خشک کننده و نرم کننده درایر بالز DRYER BALLSAs Seen On TVاین توپ ها به عنوان نرم کننده و خشک کننده در ماشین لباسشوئی هم زمان با شستن به کار میروند و زمان خشک کردن را خیلی کوتاه میکندنمائی از بسته بندی واقعی توپ های خشک کننده و نرم کننده درایر بالز DRYER BALLS
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.