• اشتراک
جدیدترین وسیله که به راحتی برای استفاده و شستشوی انواع سطوح سیمانی و ...
As Seen On TVتوضیحات مربوط به آب پاش جادویی کارواش جت :جدیدترین وسیله آب پاش که به راحتی برای استفاده و شستشوی انواع سطوح سیمانی , آسفالـــت, گیاهان و چمن ها, کارواش ماشین و ... بوده که با داشتن 8 نوع مختلف اب پاشی بهترین گزینه برای شستشو می باشددارای 8 نوع مختلف برای پاشیدن آب با حالـــتهی مختلفمناسبترین گزینه برای آب دادن به انواع گیاهان و شستشوی انواع سطوح مختلف
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.