• اشتراک
دستگاهی بسیار ساده که با باز شدن درب یا پنجره شروع به صدا میکند.
بهمراه باطری مجانیدزد گیر جادوییقابل استفاده برای درب منازل ،خودروها و حتی درب کمد شخصی شمابا سنسورهای مغناطیسی بسیار حساسهیچشخصجرات نزدیک شدن بهوسایل شما را نخواهد داشت.دیگه نیازی به خرید دزدگیرهایچند10 هزار تومانی ندارید...دزدگیر جادویی هزینه های شما رابیش از 10برابر کاهش می دهد.پرفروش ترین نوع دزدگیر در اروپابدون نیاز به برق فقط و فقط با یک باطری کوچکارزان ، کم حجم و کاملا کاربردیبا کمترین هزینه و راحت ترینروش منزل خود را ایمن کنید..شب ها با خیال راحت بخوابیددزدگیر جادویی دزدها را می گیرد!!!مناسب برای همه خانه هاارزانترین و بهترین روش برای گرفتن دزدهانگران دزدها نباشید...!!!خودروها و حتی درب کمد شخصی شمابا سنسورهای مغناطیسی بسیار حساسهیچشخصجرات نزدیک شدن بهوسایل شما را نخواهد داشت
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.