• اشتراک
آموزش پیشرفته C#.NET آموزش با بیانی بسیار ساده و قابل فهم

آموزش با بیانی بسیار ساده و قابل فهم
بدون محدودیت در دفعات نصب
بیش از 8 ساعت آموزش
ارائه نمونه های کاربردی در مدت آموزش
آنچه در این مجموعه آموزشی خواهید آموخت:
فصل اول (Collections & Containers)
فصل دوم (مباحث کاربردی کنترل ها)
فصل سوم (لیست ها)
فصل چهارم (کار با فایل ها IO)
فصل پنجم (ADO.NEt)
و...

 

قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.