• اشتراک
آموزش جامع Adobe INDESIGN CC
آموزش با بیانی بسیار ساده و قابل فهم
بدون محدودیت در دفعات نصب
بیش از9 ساعت آموزش
ارائه نمونه های کاربردی در مدت آموزش
آنچه در این مجموعه آموزشی خواهید آموخت:
فصل یکم : آشنایی با محیط کار 
مقدمه  

آشنایی با محیط کار  
- معرفی بخشهای محیط کاری  
-ایجاد کردن سند جدید و..

فصل دوم : کنترل نمای دید  
بزرگ نمایی و کوجک نمایی 
-کار با ابزار Zoom 
-کار با ابزار Hand 
-کلیدهای میانبر Zoom 
-آشنایی با درصد زوم و..
فصل سوم : کنترل سندها  
ایجاد کردن سند  

-آشنایی با New Document 
-آشنایی با دسته بندی صفحات  
-مفهوم Facing Page  
-آشنایی با Binding 
و..

 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.