• اشتراک
آموزش جامع شبکه +Network
آموزش جامع شبکه +Network:
آموزش با بیانی بسیار ساده و قابل فهم
بدون محدودیت در دفعات نصب
بیش از10 ساعت آموزش
ارائه نمونه های کاربردی در مدت آموزش
اتوران اختصاصی
آنچه در این مجموعه آموزشی خواهید آموخت:
فصل اول: INSTRACTION
INTRO
- آشنایی با دوره
فصل دوم: آشنایی با شبکه
آشنایی با شبکه
- دلایل استفاده از شبکه
- استفاده مشترک از منابع
- کاهش هزینه 
- قابلیت اطمینان
- کاهش زمان
- قابلیت توسعه
اصطلاحات شبکه
- MEDIA
- PROTOCOL & SIGNAL
- اعلام دریافت بسته
- بخش بندی
- کنترل جریان
- تشخیص خطا
و..قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.