• اشتراک
پروژه های اداری به همراه نرم افزار طراحی Designing Software icluded به همراه فیلم آموزشی نصب فارسی نرم افزار
پروژه های اداری 2015 Ver 1.0.0
به همراه نرم افزار طراحی Designing Software icluded
به همراه فیلم آموزشی نصب فارسی نرم افزار
این مجموعه شامل: تصاویری بی نظیر از طراحی پروژه های اداری در ساختمان ها می باشد که از جدید ترین منابع بین المللی
جمع آوری شده و قابل استفاده برای کلیه طراحان، معماران و علاقه مندان به طراحی داخلی می باشد.
به همراه نرم افزار: ARCHICAD  18 Build 3006
عناوین مختلف آن:
دفاتر کار
شرکت ها
مطب پزشکان
کیلینیک
مبلمان
نمای ساختمان اداری
فضاهای داخلی اداری
 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.