• اشتراک
معماری داخلی طراحی پله به همراه نرم افزار طراحی Designing Software icluded به همراه فیلم آموزشی نصب فارسی نرم افزار
معماری داخلی طراحی پله 2015 Ver 1.0.0
به همراه نرم افزار طراحی Designing Software icluded
به همراه فیلم آموزشی نصب فارسی نرم افزار
این مجموعه شامل: تصاویری بی نظیر از طراحی پله در ساختمان ها می باشد که از جدید ترین منابع بین المللی
جمع آوری شده و قابل استفاده برای کلیه طراحان، معماران و علاقه مندان به طراحی داخلی می باشد.
به همراه نرم افزار: Boole StairDesigner 6.50b Multilingual
عناوین مختلف آن:
پلکان منحنی
پلکان مستقیم
پلکان گرد
پلکان 180 درجه
پلکان آهنی
پلکان شیشه ای
و..
 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.