• اشتراک
آموزش پیرایش مردانه
مجموعه آموزشی پیرایش مردانه
با متد ویدال ساسون
فصل اول: پیرایش و کوتاهی ساده مو
1) نگهداشتن موها در طول انگشتها
2) فرم ایده آل با توجه به خط رویش مو
3) روشهای ایجاد خط موی مناسب برای سرهای دارای زخم با اختلالات
4) تکنیکهای قیچی و شانه و ماشین موزنی و همچنین تکنیک خرد کردن موها
فصل دوم: تکنیک های مرتب سازی و کوتاهی طبقه ای مو
1) مشخص کردن طول مناسب مو
2) طبقه ای کوتاه کردن و مرتب کردن موها
3) ایجاد هماهنگی و تناسب بین بخش های مختلف مو
و..
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.