• اشتراک
مبانی بازاریابی و مارکتینگ قابل پخش در تمام دستگاههای خانگی
مباحثی که در این مجموعه خواهید آموخت:
بازاریابی سازمانی
تشکیل گروه
ایجاد برنامه بازاریابی
تحلیل محصولات، مشتری ها و بازار
تقسیم بندی انواع مشتریان
ایجاد طرح
ایجاد استراتژی
تنظیم اهداف
تنظیم قیمت
و..
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.