• اشتراک
این دوره شما را در مدت 19ساعت و 5 دقیقه بر تمامی مباحث نصب و پیکر بندی سرور 2012 مسلط می سازد. دوره دارای زیر نویس انگلیسی بوده و آزمون های آن نقاط ضعف علاقمندان را به نقاط قوت تبدیل می کند. ویژه مدیران IT و دانشجویان کامپیوتر
در دست اقدام
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.