• اشتراک
شماره مجوز: 155/94/936981
این مجموعه در هر قسمت به بررسی زندگی و آثار یکی از عرفا طراز اول می پردازد
این مجموعه شامل زندگی عارفان زیر است :
آیت الله محمدتقی آملی (4 جلسه)
شیخ حسنعلی نخودکی اصفهانی (5 جلسه)
آیت الله سید جمال گلپایگانی (6 جلسه)
شهید آیت الله عبدالحسین دستغیب (7 جلسه)
آیت الله مرعشی نجفی (7 جلسه)
آخوند ملاحسینقلی همدانی ( یک جلسه)
 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.