• اشتراک
کتابفروشی کشاورزی
موضوع                     :       کتاب  اصول اولیه  کشت برنج  محمد نقی  صفرزاده ویشکانی
نام خارجی                  :       A  FARMERS PRIMER ON GROWING RICE
تعداد صفحه                :        219 صفحه
نوع جلد                 :         معمولی
اندازه صفحات کتاب  :        متوسط
نوع کتاب               :         نو
کیفیت کتاب           :           تمیز است
قیمت                    :         13000 تومان
 
مباحث و سرفصل ها
 

فصل 1 :برنج
دورهای مختلف رشد گیاه برنج

عواملی که بررشد نشاء اثر میگزارن
مدیریت زراعی
مدیزیت آب
 
مولف             :      
 بنتیو . اس ورگارا
مترجم             :       محمد نقی صفرزاده ویشکائی
ناشر               :       انتشارات  دانشگاه آزاد  اسلامی واحد رشت
تایپیست          :       خانم  مساح
تاریخ تایپ کتاب :       5 /5 / 1394
 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.