• اشتراک
...
 
موضوع پکیج         :               
اموزش لب  ویو  نقشه کشی  وبرنامه نویسی  مدارات صنعتی  و روبوتیک
خلاصه آموزش       :               قرار دادن المانها و توابع  در برنامه  با استفاده  از پالتهای  شناور
                 سیمکشی  المانها  و توابع  در صفحه  نمودار بلوکی 
                 مفاهبم رنگ  و فرم ترمینال  المانها  و سیم ها
                 گراف  و چارت  و رشته ها و فایل ها

زیرگروه                 :               مهندسی برق
تعداد لوح              :                1 لوح فشرده
شرکت سازنده       :              بهکامان
قیمت پکیج            :              6900
 
توضیحات پکیج :

آشنایی با محیط برنامه نویسی 
قرار دادن المانها  و توابع  در برنامه  با استفاده از  پالت های شناور
سیم کشی المانها  و توابع  در صحفه نمودار  بلوکی 
                 مفاهیم رنگ و فرم  ترمینال المانها  و سیم ها
برنامه نویسی
مطالعه  و رفع عیب برنامه 
ساختار شرطی- حلقه ای WHILE
ساختارهای شرطی- حلقه  FOR
گراف و چارت
رشته ها 
فایل 
 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.