• اشتراک
آموزش زبان چینی به روش نصرت
این مجموعه شامل:
نسخه نهایی آموزش چینی نصرت
تقویت حافظه در حین آموزش زبان
مکالمه حرفه ای در سه ماه
آموزش مکالمه و یادگیری زبان در 90 روز
کیفیت صدای برتر ویژگی خاص این مجموعه
قابلیت اجرا بر روی کامپیوتر، موبایل و MP3 & DVD PLAYERشماره مجوز اثر

800625024826

قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.