• اشتراک
برای تبلیغات و خدمات خود در شهر ها و بین اصناف مختلف از بازاریابی حضوری توسط بازاریاب های مجرب ما و همراه با اراائه نمونه کار ها و کاتالوگ ها استفاده کنید برای فروش و جذب مشتری هدفمند.


مراجعه برای هر صنف خاص در مناطق مختلف شهر: قیمت 5000 هزارتومان

بازاریابی حضوری یکی از بهترین روش ها در فروش محصول می باشد. 
بهترین روشی که یک بازاریاب باید از آن استفاده کند ایجاد حس اعتماد در مخاطب است.باید طوری با مخاطب صحبت کنید که او بداند در کار خود بسیار وارد هستید و در هر لحظه در کنار او هستید و با راه های مختلف با او در تماس باشید و گفتگویتان طوری باشد که طرف مقابل بفهمد شما تنها به نفع خود کار نمی کنید.
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.