• اشتراک
بازاریابی برای محصولات حساس و هدفدار شما دوست عزیز که می خواهید به صورت حرفه ای محصول شما بدست مشتری خاص برسد .
اگرمی خواهید محصولاتی که شما دارید را به بازار خاص عرضه کنید و برای اینکار کسی را می خواهید که بصورت تخصصی و هدفدار اینکار را انجام دهد فقط مشتریان خاص خود را به ما معرفی کنید تا دراسرع وقت و با ظرافت و اطمینان خاطر محصول شما را بدست مشتریان خوب شما برسانیم ما این امکان را برای شما فراهم کردیم که  با بازرایابهای قدرتمند و متخصص در امر بازاریابی ، شما را به هدفتان می رسانیم .

برای هر مرتبه بازاریابی حضوری تخصصی و هدفدار فقط مبلغ 40000 تومان
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.