• اشتراک
آموزش با بیانی بسیار ساده و قابل فهم بدون محدودیت در دفعات نصب بیش از 8 ساعت آموزش ارائه نمونه های کاربردی در مدت آموزش
آموزش با بیانی بسیار ساده و قابل فهم
بدون محدودیت در دفعات نصب
بیش از 8 ساعت آموزش
ارائه نمونه های کاربردی در مدت آموزش
به همراه نرم افزار REVIT 2016
 آنچه در این مجموعه آموزشی خواهید آموخت:
فصل اول: آشنایی با محیط نرم افزار 
تنظیمات و نصب نرم افزار  
تنظیم واحد نصب  
نصب Template 
آماده سازی محیط نرم افزار 
اضافه کردن template 
معرفی بخشهای کاری Revit 
معرفی محیط نرم افزار  
آشنایی با نوار ابزار  
آشنایی با صفحه کار  
آشنایی با پنجره Properties 
آشنایی با پنجره Project 
تنظیمات مقیاسی و واحد ها  
تنظیم واحد های اندازه  
تنظیم مقایس ترسیم  
فصل دوم: طبقه بندی 
آشنایی با طبقه بندی  
ایجاد طبقه  
تفاوت کف و سقف کاذب  
کنترل ارتفاع طبقات  
ویرایش ارتفاع طبقات  
نکات طبقه بندی  
حذف و اضافه کردن طبقات  
تغییر نام طبقات  
بازیابی طبقات از دست رفته  
فصل سوم: ترسیم دیوارها
آشنایی با انواع دیوارها  
دیوارهای سازه ای ( باربر) 
دیوارهای معماری ( پارتیشن )  
دیوار با فرم خاص 
تعریف Basic Wall 
تعریف Curtain Wall 
تعریف stacked Wall 
روشهای ترسیم دیوارها  
ترسیم دیوار صاف  
ترسیم دیوار قوس دار  
ترسیم دیوار زاویه دار 
کار با ابزار Pick line 
تعیین Location Line  
انواع Location Line
 Center Line  
Finish Face Exterior 
Finish Face Interior 
و...
 

 

قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.