• اشتراک
آموزش Solidwork 2014 AND 2015
25 ساعت آموزش مولتی مدیا به صورت محاوره ای مشابه کلاس درس توسط محمد مهدی همت آبادی
(سطوح مقدماتی، متوسط و پیشرفته)
محتوای گردویار آموزش مولتی مدیای Solidwork 2014 & 2015:
فصل اول: معرفی نرم افزار
فصل دوم: معرفی محیط Part
فصل سوم: دستورات پایه در محیط Sketch
فصل چهارم: مقید کردن طرح محیط Sketch
فصل پنجم: تمرینات محیط Sketch
و...
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.