• اشتراک
مجموعه کامل زبانهای برنامه نویسی از نسخه های قدیمی تا جدید شامل تمامی نسخه های فرترن همانند فرترن 77 و 95
مجموعه کامل زبانهای برنامه نویسی از نسخه های قدیمی تا جدید
شامل تمامی نسخه های فرترن همانند فرترن 77 و 95
شامل تمامی نسخه های بیسیک و ویژوال بیسیک
 شامل تمامی نسخه های سی و سی + + و ویژوال سی + +


 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.