• اشتراک
چاپ دیجیتال رنگی دورو A3
جنسهای قابل چاپ : تحریر 80 گرم / تحریر 100 گرم / گلاسه 135 گرمی / گلاسه 200 گرمی / گلاسه 250 گرمی در قسمت توضیحات نوع جنس را مشخص نمایید
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.