• اشتراک
گردنبند بينطيرو بسيارزيباي از نقره 950و نگينهاي طبيعي و معدني توپاز آبي و ياقوت كبود
گردنبند بینطیرو بسیارزیبای از نقره 950و نگینهای طبیعی و معدنی توپاز آبی و یاقوت کبود(دست ساز)
تمام نگینهای این جواهر معدنی و طبیعی می باشند.
سنگ توپاز آبی تاثیرات شگرفی برچاکرای 5و 6 دارد
شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.
ارسال نظر