• اشتراک
این فایل به صورت پاورپوینت و دارای 52 اسلاید میباشد.
روستای امام ده
—اسم ثبت شده در وزارت کشور((گابیه )) است. که از دو بخش ((گا))و((بیه) تشکیل شده است گا به معنی آبی که گاه می آید و گاهی نمی آید—به گفته دهیار :400 ساال پیبش در این روستا سدی وجود داشت که براثر تغییرات جؤی گاهی دارای آب بود وگاهی خالی .—این روستا گاویه هم نامیده میشود که به معنی استهکامات ودژ است.—این روستا پس از انقلاب امام ده نامیده شد که به سه بخش امام ده-اربو کلایه و سادات محله تقسیم شده است.—
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.