• اشتراک
تبلیغ کیوسکی ارومیه
تبلیغ کیوسکی ارومیه :

با تبلیغات خود بر روی کیوسک های مطبوعاتی شهر ، علاوه بر قیمتهایی بسیار ناچیز ، از مزایای آن جهت فروش و شهرت خود استفاده نمایید...
ما تبلیغات شما را به صورت تابلو ، بر روی تمامی کیوسک های مطبوعاتی شهر با هزینه هایی بسیار ناچیز درج مینماییم .
 با تبلیغات ارزان روی کیوسک های مطبوعاتی شهر ، آوازه خود را گسترش دهید...


تعرفه ها :
سردر کیوسک مطبوعاتی اکران ده روزه قیمت : 180/000 تومان
قسمت پایین پیشخوان کیوسک مطبوعاتیاکران ده روزهقیمت : 180/000 تومان
سر در کیوسک مطبوعاتیاکران یک ماههقیمت : 540/000 تومان
قسمت پایین پیشخوان کیوسک مطبوعاتیاکران یک ماههقیمت : 540/000 تومان
بین یک تا پنج عددثابتقیمت : 180/000 تومان
بین پنج تا ده عددثابتقیمت : 160/000 تومان
بین ده تا 15 عددثابتقیمت : 140/000 تومان
بیشتر از 20 عددثابتقیمت : 130/000 تومان
تخفیف های محصول | شرایط تعلق گرفتن تخفیف :

  • با خرید 1 عدد یا بیشتر از این محصول آن را با 17 % تخفیف خریداری کنید.
    17 %
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.