• اشتراک
شماره مجوز: 155/94/300054
شماره مجوز 155/94257124
تله‌تئاتر« مدرس» به کارگردانی هنری هوشنگ توکلی و کارگردانی تلویزیونی مسعود فروتن که با بازی درخشان زنده‌یاد خسرو شکیبایی در نقش شهیدمدرس در سال 66 تولید شده بود .
در این تله‌تئاتر شرحی از زادروز و شهادت مدرس و زندگینامه ایشان به مخاطبان عرضه می‌شود و چگونگی حضور وی در جلسات مجلس شورای ملی برای بررسی و مصوبات لوایح دولت وقت به تصویر کشیده شده است.
جلسه دادگاه بررسی نحوه شهادت شهید مدرس، سخنرانی مفصل ایشان در مجلس شورای ملی و تصمیم قشون قزاق برای حرکت از قزوین به تهران، معرفی رضاخان به عنوان سردارسپه از طرف سرهنگ باقری نزد شاه قاجار از بخش‌های تماشایی تله‌تئاتر«مدرس» است.
هرج و مرج در کشور، توطئه انگلیسی‌ها، انتخاب سید ضیاءالدین طباطبایی به نخست وزیری و ارائه نامه‌ای سربسته از طرف عامل انگلیس در تهران به رضاخان و درخواست قرائت آن نامه در حضورر عامه مردم که تعریف و تمجید فراوان از رضاشاه است نیز از بخش‌های دیگر این تله‌تئاتر است.
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.