• اشتراک
آموزش تصویری شیمی چهارم دبیرستان

جامع ترین منبع با بهترین کیفیت یادگیری دروس به زبانی کاملا ساده
آموزش مفاهیم کتاب درسی و نکات کلیدی آن
آموزش حرفه ای با بهره گیری از اساتید برتر
ویژه معدل سازی به همراه روش های حل مسئله
حل سوالات و تمرینات کتاب به صورت جامع
آنچه در این مجموعه خواهید آموخت:
سینتیک شیمیایی
تعادل شیمیایی
اسید و بازها
الکتروشیمی
همراه با آخرین تغییرات

قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.