• اشتراک
آموزش گام به گام طراحی با مداد
آموزش گام به گام طراحی با مداد:
مقدمه، معرفیریال قوه درک، نقش و نگار، شکل هلو، شکل گلدان رومی، شکل هسته سیب، مدل سازی
طراحی تخم مرغ، مدادو پاک کن، طراحی بطری، پرسپکتیو، و...
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.