• اشتراک
تدریس فیلم های آموزشی پایه های ابتدایی ، دروس ریاضی توسط معلمین با تجربه ، مطرح و آشنا به اصول آموزش ابتدایی

شماره مجوز اثر:038667-02271-8

تدریس فیلم های آموزشی پایه های ابتدایی ، دروس ریاضی توسط معلمین با تجربه ، مطرح و آشنا به اصول آموزش ابتدایی ، شامل آموزش کامل مفاهیم کتاب درسی و حل تمرین های مهم کتاب ، استفاده از وسایل کمک آموزشی در حین تدریس ، توضیح ، تمرین و تکرار نکات مهم درس مطابق با سر فصل های کتاب .(قابل اجرا در پلیرهای خانگی)

 

آنچه در این مجموعه خواهید آموخت:

الگوها

عددهای چهار رقمی

عددهای کسری

ضرب و تقسیم

مساحت و محیط

جمع و تفریق

آمار و احتمال

ضرب عددها

 

قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.