• اشتراک
آموزش توسط اساتید با تجربه و مطرح ، شامل آموزش کامل مفاهیم کتاب درسی و حل تمرین های مهم کتاب به صورت نکته ای و بر اساس آخرین تغییرات و طبق ساختار کتاب درسی
شماره مجوز اثر:0044285-02271-8

آموزش توسط اساتید با تجربه و مطرح ، شامل آموزش کامل مفاهیم کتاب درسی و حل تمرین های مهم کتاب به صورت نکته ای و بر اساس آخرین تغییرات و طبق ساختار کتاب درسی

باقابلیت اجرا در پلیر های خانگی

  آموزش مفاهیم کتاب درسی و نکات آن

- بر اساس آخرین تغییرات ، طبق ساختار کتاب درسی 

- آموزش حرفه ای با بهره گیری از دبیران برتر

- تدریس قواعد تمامی بخش های کتاب به همراه روخوانی و ترجمه متن هر درس

- حل سوالات و تمرینات کتاب به صورت جامع

 

- دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

 

آنچه در این مجموعه خواهید آموخت:

- اسم اشاره

- اسم اشاره ی مثنی

- اسم های جمع

- حروف استفهام

- اسم استفهام (مَن)

- اسم استفهام (ما)

- اسم اشاره- اسم اشاره ی مثنی- اسم های جمع- حروف استفهام- اسم استفهام (مَن)- اسم استفهام (ما)- فعل ماضی(3)- فعل ماضی (4)- فعل ماضی (5)- مروری بر قواعد درس 12-5  
شماره شناسه اثر:0044285-02271-8
 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.