• اشتراک
آموزش مفاهیم کتاب درسی و نکات کلیدی آن - بر اساس آخرین تغییرات و طبق ساختار کتاب


شماره مجوز اثر:045591-02271-8

آموزش مفاهیم کتاب درسی و نکات کلیدی آن

- بر اساس آخرین تغییرات و طبق ساختار کتاب 

- آموزش حرفه ای با بهره گیری از اساتید برتر 

- ویژه معدل سازی به همراه روش های حل مسئله

- حل سوالات و تمرینات کتاب به صورت نکته ای 

- دارای مجوز ارشاد و فرهنگ و ارشاد اسلامی 

-با قابلیت اجرا در پلیرهای خانگی

 

آنچه در این مجموعه خواهید آموخت:

 

  1. اَلدَرسُ الاوَلُ: مُراجَعَهُ دُروسِ الصَفِ السابِع
  2. اَلدَرسُ الثانی: اهَمَیةُ اللُغَةِ العَرَبیَهِ
  3. اَلدَرسُ الثالِثُ: مِهنَتُکَ فیِ المُستَقبَل
  4. اَلدَرسُ الرابِعُ: التَجربةُ الجَدیدَةُ
  5. اَلدَرسُ الخامِسُ: الصَداقَةُ
  6. اَلدَرسُ السادِسُ: فِی السَفَر
  7. اَلدَرسُ السَابِعُ: (...أرضُ اللهِ واسِعَة)
  8. اَلدَرسُ الثامِنُ: الاِعتِمادُ عَلَی النَفسِ
  9. اَلدَرسُ التاسِع:السَفرَةُ العِلمیةُ
  10. اَلدَرسُ العاشِرُ: الحِکَمٌ
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.