• اشتراک
شماره مجوز 155/94/252521
یک پستچی مهربان به نام آقای «پَت کلیفتون» هر روز به همراه گربۀ سیاه و سفیدش «جِس» سوار بر ماشین قرمز رنگشان، نامه‌های رسیده را از خانم گوگینز در پستخانه تحویل گرفته و برای اهالی دهکدۀ «گرین‌دیل» می‌برد.

مردم دهکده، پت پستچی را خیلی دوست دارند و او را در شادی‌های خود سهیم می‌کنند، چون هروقت مشکلی برایشان پیش می‌آید، پت پستچی بدون هیچ درخواستی به آنها کمک می‌کند.

قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.