• اشتراک
Acronis Collection
مجموعه اکرونیس به همراه نرم افزارهای هاردیسک
مجموعه نرم افزارهای پارتیشن بندی و مدیریت هاردیسک و SSD
شامل مجموعه کامل نرم افزارهای اکرونیس به صورت بوت
اتوران اختصاصی با توضیحات و راهنمای نصب تصویری گام به گام فارسی
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.