• اشتراک
نقشه های مسکونی
مجموعه نقشه های آماده، تصاویر ایرانی و خارجی
پلان، نما، برش، دیتیل
کلیه نقشه ها و پلان ها با فرما DWG میباشد که در نرم افزار Atocad قابل اجرا میباشد.
نقشه های این مجموعه عبارتست از:
بازارچه، بیمارستان، دانشگاه، استخر، هتل، مدرسه، مسجد، پارک
پارکینگ، ساختمانهای آجری، بتونی، اداری، تجاری، تفریحی، توریستی
سوله، تاسیسات برقی، فرهنگسرا، ترسیم فنی ساختمان، بانک
و....

شماره مجوز :23837/ب ن 1 /87 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.