• اشتراک
...
موضوع پکیج         :                پکیج تصویری برای اینکه افراد مناسب را استخدام کنید و آنها را نگه دارید 21 روش عالی  برایان تریسی-
زیرگروه                 :               روانشناسی
تعداد لوح              :               1 لوح
شرکت سازنده       :              شرکت شادان پژواک
قیمت پکیج            :              4500 تومان
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.