• اشتراک
...
موضوع پکیج         :                پکیج تصویری آموزش تقیت حافظه نصرت
خلاصه آموزش       :               روش ها و نکات تقویت حافظه چیست
چگونه تمرکز حواس داشته باشیم
به یاد سپردن نام ها
به یاد سپردن موقعیت و مسائل
به یاد سپردن ارها
زیرگروه                 :         
      روانموفقیت
تعداد لوح              :               نا مشخص
شرکت سازنده       :              کتاب صوتی
قیمت پکیج            :              30000 تومان
 
توضیحات پکیج :                 
  روشها و نکات تقویت حافظه چیست ؟
شیوه های زیادی برای به یاد سپردن موارد عادی روزمره وجود دارد که میتوان انها را یاد داشت کرد . یا به لیست های برنامه ریزی ابزارهای الکترونیکی و غیر الکترونیکی وجو نداشته باشد یا در صورتی که فردی بخواهد بدون وابستگی به این تجهیزات ذهن خود را قوی کند میتواند از راه حل هایی که توسط متخصصان حافظه پیشنهاد شده استفاده کند
 

 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.