• اشتراک
...
موضوع :       کتاب شیمی آلی 1 – عیسی یاوری – نوپردازان  
نام خارجی:     .....
تعداد صفحه: 
  496 صفحه
نوع جلد                 :         معمولی
اندازه صفحات کتاب  :       متوسط
نوع کتاب               :         نو  
کیفیت کتاب           :           تمیز است
قیمت:      34000 تومان
 
مباحث و سرفصل ها
 

فصل 1 :ساختار و تشکیل پیوند
فصل 2 :    پیوندهای قطبی و اهمیت انها
فصل 3 :    ترکیبات الی : الکان ها و سیکلو الکان ها
فصل 4 :    شیمی فضایی الکان ها و سیکلو الکان ها
فصل 5 :نگاهی اجمالی به واکنش های الی
فصل 6 :    شیمی فضایی الکان ها و سیکلو الکان ها
فصل 7 :    نگاهی اجمالی به واکنش های الی
فصل 8 :    الکن ها : ساختار و واکنش پذیری
فصل 9 :    الکن ها : واکنش ها و سنتز
فصل 10 :آلکین ها : مقدمه ای بر سنتز الی
فصل 11 :    استریوشمی
فصل 12 :    الکیل هالیدها
فصل 13 :    واکنش های الکیل هالیدها : جانشینی هسته دوستی و حذف


مولف             :     جان مک موری
مترجم           :       عیسی یاوری
ناشر             :       انتشارات نوپردازان
تایپیست          :       خانم فتحی
تاریخ تایپ کتاب :       10 / 11 / 1394
 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.